Letní rekreace

Římskokatolický kostel ve Velkých Karlovicích
Kostel ve Velkých Karlovicích byl založen v roce 1754 Františkem hrabětem ze Žerotína.Jedná se o skutečně monumentální barokní stavbu, která si velice mistrně podrobila jako materiál dřevo. Kostel je zasvěcen Panně Marii Sněžné.

Karlovské fojtství
V údolí Bzovém se dochovala roubená stavba fojství, pocházející z 18. Století. Patrová budova s pavlačí, do obdélníku obestavěný dvůr hospodářskými staveními, obrovsku lípou a potokem v krásném prostředí. Nepřesná kopie fojtství je v rožnovském skansenu. Natáčel se zde film Stíny horkého léta.

Karlovské muzeum
Muzeum se nachází v historickém středu Velkých Karlovic. Ve dvou budovách památkově chráněného objektu bývalého kupeckého domu z počátku 19. století lze shlédnout expozice, které poskytují výmluvný a charakteristický obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Jádrem národopisné sbírky je doma vyráběné zemědělské a salašsnické nářadí, postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru. Atmosféru dokresluje prostá valašská kuchyně s původním vybavením.

Rozhledna
Rozhledna se nachází 200 m od hotelu Súkenická v nadmořské výšce 952 m s výhledy na hřebeny Beskyd, Javorníků a slovenských hor.

Jezero
V horní části údolí Jezerného naleznete malé jezero, o kterém napsal pohádku Karel Jaromír Erben. V údolí Jezerné je velká sedlost z roku 1792 - na střeše dva kozuby s nápisem, u usedlosti stará stodola ze zaoblených trámů. V Leskovém jsou roubené chalupy z počátku 19. století, chalupa Na Sihle z roku 1841 má dochovaný interiér, je dokladem usedlosti údolního typu. Další lidové dřevěné stavby se nachází v údolí Podťaté, např. dřevěná zvonička se střechou krytou šindelem.

Prales Razula
Jedlobukový porost pralesovitého charakteru s příměsí smrku a javoru s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů se nachází v údolí Malá Hanzlůvka.

Cykloturistika
Krajina Velkých Karlovic je díky své členitosti ideální pro cykloturistiku. Oblastí vede několik značených cykloturistických tras. Vyznačené cykloturistické trasy v okolí Velkých Karlovic zavedou návštěvníky do typicky valašské krajiny s loukami, vzrostlými lesy a s roztroušenými valašskými chalupami. Vyhledávaným turistickým cílem jsou také pramen Vsetínské Bečvy, vyznačený pod kopcem Trojačka, nová rozhledna na vrcholu Čarták nebo kopec Soláň nabízející unikátní výhled na pohoří Javorníků.

Sport a turistika - pěší trasy
Vyznačené turistické trasy váz dovedou k procházkám chráněným jedlobukovým pralesem Razula, v němž se dochovaly až dvě stě let staré buky a jedle. Můžete navštívit unikátní přírodní jezero v údolí Jezerné, které v dávných dobách vzniklo po sesuvu půdy. Inspiroval se jím spisovatel Karel Jaromír Erben, jehož pověst Karlovské jezero vyšla v knize Národní pohádky. Cílem turistických cest je také místo nazývané Tři kříže na Ztracenci v pohoří Javorníků nebo Benešky, kde se na horských svazích vyskytují vzácné druhy rostlin. Odborníci zjistili v 90. letech v těchto místech třináct druhů orchidejí. Navštěvníci Velkých Karlovic mají příležitost spatřit při svých výletech do okolí také původní jalovcové pastviny, typické pro Valašsko, nebo si prohlédnout staleté tisy, prohlášené za přírodní pamá tku. Dva z nich rostou v Léskovém na Bařině pod Bedskydem, další v údolích Podťaté a Jezerné.

 

Další tipy v okolí:

  • Rozhledny Miloňová, Ztracenec a Súkenická - užijte si krásné výhledy na malebnou valašskou krajinu
  • Karlovské muzeum - expozice valašských tradic, pravidelné doprovodné akce
  • Karlovský kostel Velké Karlovice - možnost prohlídek v rámci projektu Otevřené brány
  • Zvonice Soláň - naučná stezka s valašskými pověstmi (10 minut cesty autem, hodinu pěšky po hřebeni)
  • Bike park Kyčerka - ráj milovníků horských kol
  • Na Stanoch - koupání v přírodní nádrži Nový Hrozenkov (10 minut autem, 30 minut na kole po cyklostezce Bečva)
  • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (do 20 minut cesty autem)
  • Pustevny a hora Radhošť (20 minut cesty autem)

Koupání:

  • Koupaliště Velké Karlovice 6 km - velký bazén se skluzavkou, masážními tryskami a perličkou, malý bazén s vodním sloupem a vodním ježkem
  • Přírodní koupaliště zvané Balaton 11 km - koupání, skoky do vody, rybařen